.45 ACP - 1 oz. Signature Silver Bullet™ (79853)
$29.95

.50 BMG - 10 oz. Signature Silver Bullet™ (79858)
$299.95

7.62 NATO (.308) - 2 oz. Signature Silver Bullet™ (79856)
$59.45

9mm - 5/8 oz. Signature Silver Bullet™ (79852)
$18.95

12 Gauge 7 oz. Signature Silver Bullet™ (79857)
$208.95

.22LR 1/4 oz. Signature Silver Bullet™ (79851)